Demiryolu taşımacılığı; Yeryüzündeki ekonomik koşulları büyük çapta etkilemiş olan demiryolları zaman ve mesafe alanında insana çok önemli üstünlükler sağlamıştır. İlk başlarda demiryolu ulaşımında gelişme çok hızlı olmuştur. 1840’da 77.000 km’ye ulaşan dünya demiryolları uzunluğu 1905’de 860.000 km’ye 1913’te 1.110.000 km’ye çıkmıştır. Genel olarak bu tarihten sonra dünya demiryolları yapımının hızını kaybettiği görülmektedir. Bu azalma, gelişmekte olan ülkelerde yer yer yeni hatlar döşenmesine karşılık, gelişmiş olanlarda da bazı hatların faaliyetlerine son vermelerinden ileri gelmektedir.

Demiryolları, büyük hacimli, yüksek yoğunluklu ve düşük değerli yüklerin uzun mesafelerde taşınmasının özellikle karayolu ve havayolu taşımacılığına göre çok daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlar.  

Yeryüzünde demiryollarının toplanmış olduğu iki  önemli alan vardır. Bunlar;

*Avrupa
*Kuzey Amerika’nın doğusu

Bu iki alanda herhangi bir demiryolu hattından 20 km’den daha uzakta çok az yerleşme vardır. Dünyanın geri kalan kısımlarında ise demiryolları altı ayrı alanda toplanmıştır:

*Güney Asya (daha çok Hindistan ve Pakistan)
*Avusturalya (daha çok kıtanın güneydoğusu)
*Doğu Asya (Japonya, Kore, Mançurya)
*Güney Afrika
*Doğu Arjantin
*Brezilya’nın kıyı bölgeleri

Bu alanlar dışında, demiryolları çok seyrek ve birbirinden uzaktır. Güney Amerika, Afrika, Asya, Avustralya’nın iç kısımları ve Kuzey Amerika’nın kuzey kısımlarının çoğu demiryollarından yoksundur.

threeline lojistik demiryolu taşımacılığı